Fjernvarmearbejde

kr. 42,00 ekskl. moms

Vejledningen beskriver hvilke ergonomiske foranstaltninger, der bør anvendes i forbindelse med sammensvejsning af rørene samt ved tilslutning af fjernvarmerør og –stikledninger.

Desuden beskriver vejledningen, hvilke særlige forhold, man skal være opmærksom på ved:

  • Fjernelse af svejserøg
  • Opskumning med polyurethanskum
  • Velfærdsforanstaltninger
  • Trafiksikkerhed med dertil hørende arbejdstøj

Vejledningen har også en tjekliste over, hvilke forhold man bør tage stilling til før og under arbejdet med fjernvarme.

Der er tillige et kapitel om, hvilket ansvar og pligter man har i forbindelse med såvel planlægning som udførelse af arbejdet.

Varenummer (SKU): 197070-1 Kategori: