Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer

kr. 43,60 ekskl. moms

Vejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer indledes med oplysninger om PCB og dets skadevirkninger. Herefter følger information om regler og ansvar i forbindelse med håndtering af forurenede materialer samt generelle anvisninger i forbindelse med forundersøgelser, prøvetagning, generelle sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse af affald.

Endelig består vejledningen af beskrivelser af syv forskellige arbejdsprocesser, der i større eller mindre omfang kræver håndtering af PCB-forurenede bygningsmaterialer. Til hver procesbeskrivelse hører konkrete anvisninger på klargøring af arbejdsområde, arbejdsmetoder, forholdsregler, værnemidler samt bortskaffelsen af PCB-holdigt affald.

Varenummer (SKU): 197021-1 Kategori: